EP 63: The Hard Thing About Hard Things ตอนที่ 1

The Hard Thing About Hard Things

The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers คือ หนังสือที่รวบรวม “ประสบการณ์” ในการต่อสู้กับ “สิ่งที่ยาก” ที่ไร้ซึ่ง “สูตรสำเร็จ” ในโลกธุรกิจอันแสนซับซ้อนของผู้เขียน Ben Horowitz

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

EP 56: ซื้อสินค้า Apple มาแล้วไม่ถูกใจ จะคืนยังไง ?

วันนี้มาแชร์ประสบการณ์การซื้อสินค้าจาก Apple Store Online แต่ใช้แล้วยังไม่โดน อยากคืนต้องทำยังไง ? รวมถึงการคืนสินค้าในระบบ e-commerce อื่นๆ เช่น Lazada, Shopee
ด็อกเตอร์
อ่านต่อ

EP 13: ว่ากันด้วยเรื่อง “ด็อกเตอร์” ให้เข้าใจกันแบบเคลียร์ๆ

วันนี้มาเล่าสู่กันฟังแบบสบายๆ สั้นๆ เกี่ยวกับคำว่า “ด็อกเตอร์” ตกลงมันคือ ปริญญาเอก หรือแพทย์ ต่างกันอย่างไร และมีที่มาที่ไปอย่างไร

EP 17: ไปพม่าด้วยตัวเอง จะน่าไป หรือลำบากแค่ไหน มาฟังกันดู

วันนี้มาเล่าประสบการณ์การไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่าง พม่า ด้วยตัวเอง ผ่านสองเมืองคือ ย่างกุ้ง และมัณฑะเลย์ จะน่าสนใจแค่ไหน มาลองฟังกันดู